Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

Prachin Buri Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน"