Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Prachin Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top 4

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ก.พ. 63

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .tif ขนาดไฟล์ : 10.87 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ก.พ. 63

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตรา

ประเภทไฟล์: .tif ขนาดไฟล์ : 11.32 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ก.พ. 63

ขั้นตอนการขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.24 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ก.พ. 63

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนมาตรา 13_1

ประเภทไฟล์: .tif ขนาดไฟล์ : 28.84 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ก.พ. 63

ขั้นตอนการขอแจ้งตัดหรือโค่นไม้สวนป่า

ประเภทไฟล์: .tif ขนาดไฟล์ : 10.35 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ก.พ. 63

การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ-ตามมาตรา-16 (1)

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ก.พ. 63

คู่มือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

14 ก.พ. 63

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สวนป่า

จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
< 1 2 3