Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

Prachin Buri Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top 3

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ประกาศหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม ลว

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

ร่างเนื้อหาแผนแม่บทแร่_2NearFinalDraft_v4

ขนาดไฟล์:45.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง